2019-08-25

Buffédisk på hjul med statisk kylning, +4 °C/+10 °C, 5x GN 1/1