2019-04-26

Buffédisk på hjul med statisk kylning, +4 °C/+10 °C, 5x GN 1/1