2019-07-18

Buffédisk på hjul med statisk kylning, +4 °C/+10 °C, 4x GN 1/1