2019-08-25

Frys 550 liter i rostfritt stål, på fötter, -10 °C/-25 °C