2019-08-25

Kylbänk för sopkärl, 2x 240 liter, med kylaggregat på höger sida