2019-05-27

Kylbänk för sopkärl, 2x 240 liter, med kylaggregat på höger sida