2019-06-25

Kyldisk, böjda glas, statisk kylning, +4 °C/+6 °C, längd 1290 mm