2019-05-21

Frysdisk för kaffebröd, 3 skåp 60x40 cm, arbetsbänk i granit