2019-07-19

Kallskänksbänk med 3 skåp GN 1/1 och glasöverbyggnad, 5x GN 1/1, -2 °C/+8 °C