2019-07-18

Kallskänksbänk med 2 skåp GN 1/1 och glasöverbyggnad, 4x GN 1/1, -2 °C/+8 °C