2019-09-16

Kallskänksbänk med 3 skåp GN 1/1 och lucka, 4x GN 1/1, +2 °C/+10 °C