2019-07-19

Kallskänksbänk med 2 skåp GN 1/1 och lucka, 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6, +2 °C/+10 °C