2019-09-16

Kallskänksbänk med 3 skåp GN 1/1, 8x GN 1/6, +2 °C/+10 °C