2019-05-20

Kallskänksbänk med 2 skåp GN 1/1, 5x GN 1/6, +2 °C/+10 °C