2019-07-18

Ismaskin för krossad is, luftkyld, 500 kg/ 24h