2019-07-19

Ismaskin för krossad is, luftkyld, 250 kg/ 24h