2019-03-25

Ismaskin för krossad is, luftkyld, 250 kg/ 24h