2019-05-21

Ismaskin för krossad is, luftkyld, 250 kg/ 24h