2019-03-18

Ismaskin för krossad is, luftkyld, 1000 kg/ 24h