2019-07-19

Ismaskin för krossad is, luftkyld, 1000 kg/ 24h