2019-05-21

Förvaring öltunnor utan kylaggregat, 8 x 50 l