2019-07-18

Förvaring öltunnor utan kylaggregat, 8 x 50 l